LaserTak!
مرکز تخصصی حک و برش فلزات و غیر فلزات با پیشرفته ترین دستگاه های لیزری
8186 710 917 (98+)
8186 710 939 (98+)
contact@lasertak.com
حکاکی و برش لیزری چرم
نمونه ها
حکاکی بر روی چرم 1
حکاکی بر روی چرم 2
نشان چرمی 1
ساخت دستبند چرمی 1
برش نقش بر روی کیف چرمی 1
برش نقش بر روی کفش چرمی 1
برش نقش بر روی کفش چرمی 2
سرویس اداری
نمایش موارد ۱ تا ۸ از ۸ مورد