LaserTak!
مرکز تخصصی حک و برش فلزات و غیر فلزات با پیشرفته ترین دستگاه های لیزری
8186 710 917 (98+)
8186 710 939 (98+)
contact@lasertak.com
هدایای تبلیغاتی

یهترین راه برای موفقیت در بازارهای تجاری و صنعتی تبلیغات است که هدایای تبلیغاتی بخشی از آن را شامل می شود.
هدایای تبلیغاتی مجموعه ای از موارد گوناگون مانند ساعت های رو میزی، ساعت های دیواری، خودکار، سر سوئیچی، سر رسید، وسایل تزئینی متنوع، و بسیاری از موارد دیگر می باشد. لیزرتک با ارائه طیف گسترده ای از هدایای تبلیغاتی، می تواند کمکی برای درخشش و ماندگاری نام شما باشد.

نمونه ها
حکاکی بر روی قلم 1
حکاکی بر روی قلم 2
حکاکی بر روی قلم 3
حکاکی بر روی قلم 4
حکاکی بر روی قلم 5
حکاکی بر روی سر سوئیچی 1
حکاکی بر روی سر سوئیچی 2
حکاکی بر روی سر سوئیچی 3
حکاکی بر روی سر سوئیچی 4
حکاکی بر روی سر سوئیچی 5
حکاکی بر روی سر سوئیچی 6
حکاکی بر روی سر سوئیچی 7
نمایش موارد ۱ تا ۱۲ از ۲۰ مورد